Thứ Hai, 17 tháng 2, 2014

PHÂN TÍCH PHƯƠNG SAI MỘT YẾU TỐ (ANOVA)

PHÂN TÍCH PHƯƠNG SAI MỘT YẾU TỐ (ANOVA)
Dùng để kiểm định giả thuyết trung bình bằng nhau của các nhóm mẫu với khả năng phạm sai lầm chỉ là 5%.
Ví dụ: Phân tích sự khác biệt giữa các thuộc tính khách hàng (giới tính, tuổi, nghề nghiệp, thu nhập…) đối với 1 vấn đề nào đó (thường chọn là nhân tố phụ thuộc, vd: sự hài lòng).
Một số giả định khi phân tích ANOVA:
- Các nhóm so sánh phải độc lập và được chọn một cách ngẫu nhiên.
- Các nhóm so sánh phải có phân phối chuẩn or cỡ mẫu phải đủ lớn để được xem như tiệm cận phân phối chuẩn.
- Phương sai của các nhóm so sánh phải đồng nhất.
Lưu ý: nếu giả định tổng thể có phân phối chuẩn với phương sai bằng nhau không đáp ứng được thì bạn có thể dùng kiểm định phi tham số Kruskal-Wallis sẽ để thay thế cho ANOVA.
(hotrospss@gmail.com)

PHÂN TÍCH ANOVA (cont.)
Levene test
Ho: “Phương sai bằng nhau”
Sig < 0.05: bác bỏ Ho
Sig >=0.05: chấp nhận Ho -> đủ điều kiện để phân tích tiếp anova
ANOVA test
Ho: “Trung bình bằng nhau”
Sig >0.05: bác bỏ Ho -> chưa đủ điều kiện để khẳng định có sự khác biệt…
Sig <=0.05: chấp nhận Ho -> đủ điều kiện để khẳng định có sự khác biệt…
Khi có sự khác biệt thì có thể phân tích sâu hơn để tìm ra sự khác biệt như thế nào giữa các nhóm quan sát.

(hotrospss@gmail.com)

2 nhận xét:

  1. Bạn cho mình hỏi cách lấy ra 1 nhóm số ngẫu nhiên từ 1 dãy số trong SPSS được không? ví dụ mình có 20 mẫu thí nghiệm đánh số từ 1-20. Giờ mình muốn lấy ngẫu nhiên 5 mẫu không lặp. Cảm ơn bạn trước nhé

    Trả lờiXóa
  2. Chào bạn Giang Phương.
    Để chọn ngẫu nhiên 5 mẫu không lặp, bạn vào menu Data-Select Case-> Random sample of cases.
    Trong phần output, bạn có thể chọn kết quả ra trong cùng một dataset hoặc khác dataset.

    Trả lờiXóa