Thứ Hai, 24 tháng 2, 2014

TỔNG QUÁT VỀ PHÂN TÍCH ĐA BIẾN

TỔNG QUÁT VỀ PHÂN TÍCH ĐA BIẾN
Phân tích phụ thuộc:
-         Xác định được biến nào là phụ thuộc, biến nào là độc lập
-         Bao gồm các phương pháp: phân tích hồi quy đa biến, ANOVA, Conjoint, Discriminant, Canonical analysis…
Phân tích tương tác:
-         Không xác định trước biến nào là phụ thuộc, biến nào là độc lập, chủ yếu là tìm kiếm các mô thức tương quan.
-         Bao gồm các phương pháp: Factor analaysis, Cluster, Multi-dimensional Scaling…

(Lưu ý: phân tích đa biến giúp giải quyết nhiều bài toán phức tạp. Tuy nhiên, mỗi phương pháp phân tích đa biến đều dựa trên 1 số giả thiết (ngầm) -> cần phải thận trọng)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét