Thứ Hai, 10 tháng 3, 2014

Hướng dẫn cách chạy thống kê mô tả trong SPSS


Thống kê mô tả dùng cho mục đích thống kê trung bình cộng, tổng sum, độ lệch chuẩn,minimum,maximum.... Các bạn xem hướng dẫn cách thực hiện ở đây


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét