Thứ Hai, 10 tháng 3, 2014

Hướng dẫn chạy phân tích tương quan với SPSS

Video thực hành cách chạy SPSS cho phần phân tích tương quan, các bạn tham khảo thêm ở đâyKiểm định hệ số tương quan Pearson dùng để kiểm tra mối liên hệ tuyến tính giữa các biến . Nếu các biến độc lập và biến phụ thuộc có tương quan chặt thì phải lưu ý đến vấn đề đa cộng tuyến khi phân tích hồi quy (giả thuyết H0: hệ số tương quan bằng 0).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét