Thứ Tư, 5 tháng 3, 2014

Video hướng dẫn chạy cronbach's alpha do nhóm MBA thực hiện

Các bạn đang tìm hiểu cách chạy phân tích độ tin cậy cronbach alpha vào đây xem video hướng dẫn thực hành nhé.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét