Thứ Ba, 15 tháng 4, 2014

Crosstabs - Thực hành cách phân tích bảng chéo Crosstabs trong SPSS

Phân tích này rất hữu ích trong việc xác định mối quan hệ, số lượng giữa các biến định tính, hoặc định lượng với nhau.


Các bạn like và share cho mọi người cùng biết các video hỗ trợ nhé... Gặp khó khăn khi phân tích SPSS, hãy liên hệ nhóm MBA tại: hotrospss@gmail.com
Cross tabulation
Phân tích Crosstabs
Cách chạy phân tích Crosstabs
Phân tích bảng chéo

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét