Thứ Ba, 15 tháng 4, 2014

Hướng dẫn cách chạy phân tích anova trong SPSS


Đây là video hướng dẫn phân tích phương sai một yếu tố, phần này dùng trong luận văn thạc sĩ, sau phần hồi quy các bạn nhé.


Các bạn like và share cho mọi người cùng biết các video hỗ trợ nhé... Gặp khó khăn khi phân tích SPSS, hãy liên hệ nhóm MBA tại: hotrospss@gmail.com
One way ANOVA
Phân tích phương sai ANOVA
Cách chạy phân tích phương sai một yếu tố One-way ANOVA
Phân tích sự khác biệt giữa các thuộc tính độ tuổi, giới tính với biến phụ thuộc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét