Thứ Năm, 19 tháng 6, 2014

Thực hành cách phân tích Paired Sample T-Test

Các bạn like và share cho mọi người cùng biết các video hỗ trợ nhé... Gặp khó khăn khi phân tích SPSS, hãy liên hệ nhóm MBA tại: hotrospss@gmail.com

Hướng dẫn Paired Sample T-Test
Phân tích Paired Sample T-Test
Kiểm định Paired Sample T-Test
Cách chạy phân tích Paired Sample T-Test
Paired Sample T Test
Thực hành cách phân tích Paired Sample T-Test


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét