Thứ Sáu, 31 tháng 7, 2015

Cách xử lý cài SPSS cho máy macbook bị lỗi unidentified developer

Khi cài SPSS cho máy tính MAC OS. Nhiều trường hợp các bạn sẽ không cài được do báo lỗi sau:
spss statistics installer cannot be opened because it is from an unidentified developer.
Your security preferences allow installation of only apps from the Mac App Store and identified developers
Như hình sau:

error


Lúc đó sẽ không thể nào cài tiếp được, bạn vào cài đặt bảo mật Apple menu > System Preferences… > Security & Privacy > General tab dưới tab  “Allow applications downloaded from:”
Mục này có ba loại cài đặt  Allow applications downloaded from:
  • Mac App Store
  • Mac App Store and identified developers
  • Anywhere
Sau đó chọn anywehre.
security_preferences_options
Sau đó có thể tiến hành cài đặt SPSS trên MAC dễ đàng.
Video cài đặt tham khảo ở đây, gặp khó khăn khi phân tích SPSS , email cho nhóm tại địa chỉ hotrospss@gmail.com để được hỗ trợ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét