Thứ Sáu, 29 tháng 1, 2016

Cài SPSS bị lỗi: Error 1311. Source file not found

Khi cài SPSS một số trường hợp sẽ gặp lỗi sau: "Error 1311. Source file not found.. Verify that the file exists and that you can access it
Nguyên nhân là do chưa giải nén thư mục cài đặt. Ví dụ toàn bộ thư mục cài đặt được đặt trong file giainen.zip , các bạn double click vào file này và chọn cài đặt luôn. Như vậy là chưa đúng. Cần phải giải nén file này ra, sau đó sẽ xuất hiện thư mục sau khi giải nén, sau đó vào đó chọn file cài đặt. Như vậy sẽ hết lỗi.( Nhóm MBA Bách Khoa hotrospss@gmail.com  - Tháng 1 năm 2016)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét